Učitelka: Dana Paťhová (tel. 723 155 445 - informace a objednávání)

Výuka hry na hudební nástroje: zobcová flétna, klavír, akordeon, ale také zpěv.
Hodiny probíhají dle individuální dohody s lektorkou, a to v pondělí nebo ve středu odpoledne.
Děti se učí samostatně nebo ve dvojicích. Hrát mohou děti od 4 let (flétny), vítáni jsou však i rodiče či důchodci. 
Dvakrát za rok probíhají veřejné přehrávky (besídky pro rodiče).