Hudební výuka v MC Divizna

Zajišťuje : Soukromá hudební škola Dana a Miroslav Paťhovi
Vlašimská 342, Trhový Štěpánov
tel. 723 155 445, 736 669 027, 317 851 260

Výuka probíhá v MC Divizna od r. 2012

Nabízíme : Výuku hry na : akordeon, klavír, EKN, zobcovou flétnu - sopránovou a altovou, kytaru a sólový zpěv
Součástí výuky je hudební teorie.


Výuka je určena pro děti : od 5 let věku : sopránová zobcová flétna
od 7 let věku výše : klavír, akordeon, EKN, zpěv


od 8 let věku výše : kytara, altová flétna
Výuka zobc. flétny pro děti od 5 let probíhá zábavnou formou.
Cena je dána délkou výuky a počtem žáků na lekci.
Repertoár je přizpůsobený věku a možnostem žáka. Je rozmanitý.
Notový materiál děti většinou dostávají při výuce, a je již v ceně výuky.


Studium je určeno též pro dospělé - bez věkového omezení, s možností docházky domů.
Pravidelně se koná 1 - 2 krát ročně vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost.


Školní rok 2017/2018 je plně obsazen, ale po domluvě je možné přijmout nového žáčka v 2.pololetí,
pokud se uvolní místo.
Zájemci o výuku ve šk. roce 2018/2019 se mohou hlásit od dubna 2018